Teknistä ja hallinnollista isännöintiä

Meiltä saatte ammattitaitoista isännöintipalvelua. Tarjoamme kaiken kokoisten taloyhtiöiden tarpeisiin pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kiinteistönhoidon osaamista, jolla lisätään asumismukavuutta, turvallisuutta sekä ylläpidetään ja parannetaan asuntojen arvoa.

Työskentelemme yhdessä taloyhtiön hallituksen ja osakkaiden kanssa. Vastaamme yhtiön tietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta. Isännöitsijämme osallistuu kokouksiin sihteerinä, varmistaen näin kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden. Hän valmistelee kokouksiin tarvittavat selvitykset päätöksenteon tueksi sekä huolehtii päätöksen täytäntöönpanosta. Isännöitsijämme laatii ja hoitaa sopimukset aina taloyhtiön edun mukaisesti noudattaen hallituksen tai yhtiökokouksen päätöstä.

Isännöitsijämme päämääränä on vähentää korjauskustannuksia ja pitää kunnostukset ja osakkaiden muutostyöt hallinnassa. Hyvä tekninen osaaja ja luotettavat ja ammattitaitoiset yhteistyökumppanit helpottavat hallituksen toimintaa.

Korjauksiin käytettävä raha on investointi, eikä sitä ajatella pelkästään kuluna. Korjauksissa säästäminen voi aiheuttaa kustannusten kasaantumista ja myöhemmin korotuspainetta vastikkeisiin. Suunnitelmallisella kiinteistönhoidolla yhtiövastikkeet pidetään vakaina ja kohtuullisina. Kiinteistön kunnosta kannattaa pitää hyvää huolta.

Isännöitsijämme toimii yhtiön eduksi kiinteistölle laaditun strategian mukaisesti. Valvomme, että kiinteistössä noudatetaan turvallisuuteen, terveyteen ja järjestykseen liittyviä lakeja ja määräyksiä. Varmistamme palveluiden toimivuuden olemalla yhteydessä tarvittaessa kiinteistöhuoltoyhtiöön sekä muihin palveluntuottajiin.