Koska pitää ilmoittaa remontista

Muutostyöt

Uuden asunto-osakeyhtiön lain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossaan kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan on kuitenkin annettava kirjallinen ilmoitus ennen muutostöiden aloittamista etukäteen sellaisesta työstä, joka voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan huoneiston käyttämiseen.

Ilmoituksen käsittelyyn on varattava aikaa
 • Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, jotta taloyhtiön hallitukselle jää kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelemistä varten ennen töiden aiottua aloitusajankohtaa.
 • Isännöitsijä käy ilmoituksen läpi yhdessä taloyhtiön hallituksen kanssa ja myöntää erillisen luvan töiden aloittamiselle.
 • Osakas on velvoitettu noudattamaan muutostyön ehtoja sekä hyvää rakennustapaa ja tämän vuoksi tarkat suunnitelmat ja urakoitsijoiden listaus on tärkeätä.
Osakkeenomistaja ei saa aloittaa remonttia ennen kuin sitä koskeva ilmoitus on käsitelty.
 • Työ voidaan kieltää, jos arvioidaan sen vahingoittavan rakennusta tai aiheuttavan haittaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle.
 • Työn toteuttamiselle voidaan asettaa ehtoja vahinkojen ja haitan välttämiseksi.
 • Joissakin tilanteissa taloyhtiön on ilmoitettava suunnitellusta remontista naapureille tai kuultava remonttia suunnittelevan osakkaan naapureita.
 • Laissa säädetään erikseen siitä, että työtä teettävä osakas vastaa tarpeellista ja kohtuullista työn toteuttamiseen liittyvistä yhtiön valvontakuluista.
 • Lain mukaan taloyhtiö voi periä osakkaalta hänen ilmoituksensa käsittelystä aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kulut.
 • Taloyhtiö voi remontin luonteen niin vaatiessa myös asettaa oman valvojan.

Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7.2010. Laki selventää päätöksentekoa ja edistää tarpeellisten rakennustöiden käynnistymistä taloyhtiöissä. Selvennykset koskevat erityisesti kunnossapitovastuun jakautumista yhtiön ja osakkaan kesken, kunnossapitotöiden ilmoittamista ja valvontaa, osakkaan muutostöitä, yhtiön päätöksentekoa kunnossapidosta ja muutostyöstä sekä yhdenvertaisuusperiaatteen sisältöä ja sen huomioon ottamista yhtiön päätöksenteossa.

Lain mukaan kunnossapito- tai muutostyötä suunnittelevan osakkaan on ilmoitettava yhtiölle sellaisesta työstä, joka voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka osakehuoneiston käyttämiseen (4:7.1 § ja 5:2.1§). Työtä suorittava osakas vastaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista (4:7.3 § ja 5:2.2 §). Ilmoituksen käsittely ja osakkaalle vastaaminen sekä yhtiön ja toisen osakkaan edusta huolehtiminen kuuluvat hallituksen ja isännöitsijän tehtäviin tehtäviä koskevien yleisten säännösten (1:10 § JA 7:2 §) ja ilmoituksia koskevien erityissäännösten (4:7.4 § ja 5:3 ja 4§) perusteella.

 

Laissa säädetty ilmoitusvelvollisuus ei koske:

 • tapetointia ja maalausta
 • taulujen, lamppujen, koukkujen ja hyllyjen kiinnittämistä huonetiloihin
 • väliovien vaihtamista eikä poistamista

 

Laissa säädetty ilmoitusvelvollisuus koskee esimerkiksi kaikkia muita toimenpiteitä:

 • parketin asentaminen muovimaton tilalle (voi vaikuttaa askeläänien kuuluvuuteen, voi edellyttää asbestinpoistoa ja asbestikartoitusta),
 • wc:n, kylpyhuoneen ja saunan pinnoitteiden ja kalusteiden korjaaminen, uusiminen tai poistaminen, jos työ vaikuttaa vesieristykseen, vesi- tai sähköjohtoihin, viemäröintiin tai lämmönjakoverkostoon,
 • putkien, viemäreiden, vesikalusteiden (hanat, wc-laitteen istuin) vaihtaminen ja asentaminen ja muut veden katkaisemista edellyttävät työt,
 • viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- ja ilmanvaihtoperusjärjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, muuttaminen ja poistaminen, jos laite voi vaikuttaa järjestelmän toimintaan (lämmitysjärjestelmään kuuluva patteri- tai lattialämmitys, liesikupu, ilmanvaihtoon kytketty liesituuletin, lämminvesivaraaja, sähköliesi voimavirtajohdolla),
 • pesukoneen tai astianpesukoneen asentaminen, jos koneen vesi- ja viemäriletkulle tai sähköjohdolle ei ole liitäntävalmiutta,
 • kiinteiden sähköjohtojen vaihtaminen, asentaminen ja poistaminen (kytketty muuten kuin pistorasiaan),
 • muutokset kantaviin väliseiniin, jos voivat vaikuttaa rakenteeseen (esimerkiksi kantavuuteen tai eristävyyteen),
 • kevyen väliseinän purkaminen, siirtäminen tai rakentaminen, jos seinän sisällä on sähköjohtoja, tietoliikennekaapeleita, vesijohtoja tms.,
 • huoneiston ulko-oven lukituksen, postiluukun, rakenteen (esim. ovisilmä, postiluukku) ja huoneiston ulkopuolelle näkyvän pinnoitteen muuttaminen.
 • huoneen lattia-, seinä- tai kattomateriaalin vaihtaminen (esimerkiksi seinien levytys), jos järjestely voi huonontaa ääni- tai lämpöeristystä tai vaikuttaa kosteuden siirtymiseen rakenteen kautta,
 • altaan ja allaskaapin vaihtaminen, asentaminen tai poistaminen, jos vaikuttaa vesijohtoon, hanaan tai viemäröintiin.

Muutostyöilmoitukset ilmoitetaan isännöitsijätodistuksessa ja niistä on oikeus saada jäljennös huoneiston osakkaalla ja välittäjällä, jolla on voimassa oleva toimeksianto ko. osakkeiden vuoraamisesta tai myymisestä.

keyboard_arrow_up